پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2655
بیشترین: 
2835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2830
زمان: 
5/22 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 22 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":2695},{"date":"1397/05/22 11:10","price":2698},{"date":"1397/05/22 11:30","price":2655},{"date":"1397/05/22 11:50","price":2714},{"date":"1397/05/22 12:00","price":2719},{"date":"1397/05/22 12:20","price":2744},{"date":"1397/05/22 12:30","price":2738},{"date":"1397/05/22 12:50","price":2756},{"date":"1397/05/22 13:00","price":2753},{"date":"1397/05/22 13:20","price":2769},{"date":"1397/05/22 13:30","price":2744},{"date":"1397/05/22 13:50","price":2725},{"date":"1397/05/22 14:00","price":2716},{"date":"1397/05/22 14:10","price":2748},{"date":"1397/05/22 14:20","price":2745},{"date":"1397/05/22 14:30","price":2740},{"date":"1397/05/22 14:50","price":2757},{"date":"1397/05/22 15:00","price":2759},{"date":"1397/05/22 15:10","price":2763},{"date":"1397/05/22 15:20","price":2760},{"date":"1397/05/22 15:30","price":2766},{"date":"1397/05/22 15:50","price":2757},{"date":"1397/05/22 16:00","price":2788},{"date":"1397/05/22 16:10","price":2795},{"date":"1397/05/22 16:20","price":2783},{"date":"1397/05/22 16:30","price":2788},{"date":"1397/05/22 16:50","price":2790},{"date":"1397/05/22 17:00","price":2788},{"date":"1397/05/22 17:10","price":2783},{"date":"1397/05/22 17:20","price":2784},{"date":"1397/05/22 17:30","price":2756},{"date":"1397/05/22 17:50","price":2779},{"date":"1397/05/22 18:00","price":2789},{"date":"1397/05/22 18:20","price":2806},{"date":"1397/05/22 18:30","price":2817},{"date":"1397/05/22 18:50","price":2821},{"date":"1397/05/22 19:00","price":2804},{"date":"1397/05/22 19:10","price":2808},{"date":"1397/05/22 19:20","price":2823},{"date":"1397/05/22 19:30","price":2835},{"date":"1397/05/22 19:50","price":2824},{"date":"1397/05/22 20:00","price":2831},{"date":"1397/05/22 20:10","price":2828},{"date":"1397/05/22 20:30","price":2827},{"date":"1397/05/22 20:50","price":2816},{"date":"1397/05/22 21:00","price":2822},{"date":"1397/05/22 21:10","price":2830}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398