پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
32909
بیشترین: 
35237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35237
زمان: 
5/22 21:10
قیمت دینار کویت امروز 22 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 35237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":33457},{"date":"1397/05/22 10:50","price":33466},{"date":"1397/05/22 11:00","price":33443},{"date":"1397/05/22 11:10","price":33406},{"date":"1397/05/22 11:30","price":32909},{"date":"1397/05/22 11:50","price":32966},{"date":"1397/05/22 12:00","price":33711},{"date":"1397/05/22 12:20","price":33969},{"date":"1397/05/22 12:30","price":34019},{"date":"1397/05/22 12:50","price":34186},{"date":"1397/05/22 13:00","price":34087},{"date":"1397/05/22 13:20","price":34215},{"date":"1397/05/22 13:30","price":33974},{"date":"1397/05/22 13:50","price":33896},{"date":"1397/05/22 14:00","price":33651},{"date":"1397/05/22 14:10","price":34134},{"date":"1397/05/22 14:20","price":34160},{"date":"1397/05/22 14:30","price":33981},{"date":"1397/05/22 14:50","price":34403},{"date":"1397/05/22 15:00","price":34234},{"date":"1397/05/22 15:10","price":34280},{"date":"1397/05/22 15:20","price":34045},{"date":"1397/05/22 15:30","price":34358},{"date":"1397/05/22 15:50","price":34153},{"date":"1397/05/22 16:00","price":34544},{"date":"1397/05/22 16:10","price":34669},{"date":"1397/05/22 16:20","price":34600},{"date":"1397/05/22 16:30","price":34488},{"date":"1397/05/22 16:50","price":34591},{"date":"1397/05/22 17:00","price":34545},{"date":"1397/05/22 17:10","price":34522},{"date":"1397/05/22 17:30","price":34389},{"date":"1397/05/22 17:50","price":34462},{"date":"1397/05/22 18:00","price":34376},{"date":"1397/05/22 18:10","price":34651},{"date":"1397/05/22 18:20","price":34669},{"date":"1397/05/22 18:30","price":34929},{"date":"1397/05/22 18:50","price":35022},{"date":"1397/05/22 19:00","price":35031},{"date":"1397/05/22 19:10","price":34885},{"date":"1397/05/22 19:20","price":35047},{"date":"1397/05/22 19:30","price":35002},{"date":"1397/05/22 19:50","price":35055},{"date":"1397/05/22 20:00","price":35137},{"date":"1397/05/22 20:10","price":35065},{"date":"1397/05/22 20:20","price":35075},{"date":"1397/05/22 20:30","price":35071},{"date":"1397/05/22 20:50","price":35035},{"date":"1397/05/22 21:00","price":34869},{"date":"1397/05/22 21:10","price":35237}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398