پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10010
بیشترین: 
10684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10684
زمان: 
5/22 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 10684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":10183},{"date":"1397/05/22 10:50","price":10185},{"date":"1397/05/22 11:00","price":10176},{"date":"1397/05/22 11:10","price":10169},{"date":"1397/05/22 11:30","price":10010},{"date":"1397/05/22 11:50","price":10025},{"date":"1397/05/22 12:00","price":10256},{"date":"1397/05/22 12:20","price":10338},{"date":"1397/05/22 12:30","price":10341},{"date":"1397/05/22 12:50","price":10388},{"date":"1397/05/22 13:00","price":10363},{"date":"1397/05/22 13:20","price":10401},{"date":"1397/05/22 13:30","price":10304},{"date":"1397/05/22 13:50","price":10306},{"date":"1397/05/22 14:00","price":10227},{"date":"1397/05/22 14:10","price":10364},{"date":"1397/05/22 14:20","price":10376},{"date":"1397/05/22 14:30","price":10324},{"date":"1397/05/22 14:50","price":10454},{"date":"1397/05/22 15:00","price":10398},{"date":"1397/05/22 15:10","price":10410},{"date":"1397/05/22 15:20","price":10341},{"date":"1397/05/22 15:30","price":10444},{"date":"1397/05/22 15:50","price":10374},{"date":"1397/05/22 16:00","price":10491},{"date":"1397/05/22 16:10","price":10534},{"date":"1397/05/22 16:20","price":10512},{"date":"1397/05/22 16:30","price":10479},{"date":"1397/05/22 16:50","price":10506},{"date":"1397/05/22 17:00","price":10491},{"date":"1397/05/22 17:10","price":10487},{"date":"1397/05/22 17:20","price":10486},{"date":"1397/05/22 17:30","price":10444},{"date":"1397/05/22 17:50","price":10478},{"date":"1397/05/22 18:00","price":10446},{"date":"1397/05/22 18:10","price":10533},{"date":"1397/05/22 18:20","price":10514},{"date":"1397/05/22 18:30","price":10624},{"date":"1397/05/22 18:50","price":10649},{"date":"1397/05/22 19:00","price":10647},{"date":"1397/05/22 19:10","price":10607},{"date":"1397/05/22 19:20","price":10643},{"date":"1397/05/22 19:30","price":10635},{"date":"1397/05/22 19:50","price":10659},{"date":"1397/05/22 20:00","price":10682},{"date":"1397/05/22 20:10","price":10667},{"date":"1397/05/22 20:20","price":10668},{"date":"1397/05/22 20:30","price":10669},{"date":"1397/05/22 20:50","price":10615},{"date":"1397/05/22 21:00","price":10642},{"date":"1397/05/22 21:10","price":10684}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398