پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7572
بیشترین: 
8095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8078
زمان: 
5/22 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 22 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 مرداد 1397 , 8078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":7685},{"date":"1397/05/22 10:50","price":7688},{"date":"1397/05/22 11:00","price":7681},{"date":"1397/05/22 11:10","price":7689},{"date":"1397/05/22 11:30","price":7572},{"date":"1397/05/22 11:50","price":7584},{"date":"1397/05/22 12:00","price":7753},{"date":"1397/05/22 12:20","price":7812},{"date":"1397/05/22 12:30","price":7817},{"date":"1397/05/22 12:50","price":7860},{"date":"1397/05/22 13:00","price":7836},{"date":"1397/05/22 13:20","price":7862},{"date":"1397/05/22 13:30","price":7787},{"date":"1397/05/22 13:50","price":7791},{"date":"1397/05/22 14:00","price":7734},{"date":"1397/05/22 14:10","price":7838},{"date":"1397/05/22 14:20","price":7848},{"date":"1397/05/22 14:30","price":7811},{"date":"1397/05/22 14:50","price":7908},{"date":"1397/05/22 15:00","price":7867},{"date":"1397/05/22 15:10","price":7876},{"date":"1397/05/22 15:20","price":7823},{"date":"1397/05/22 15:30","price":7894},{"date":"1397/05/22 15:50","price":7843},{"date":"1397/05/22 16:00","price":7936},{"date":"1397/05/22 16:10","price":7966},{"date":"1397/05/22 16:20","price":7944},{"date":"1397/05/22 16:30","price":7917},{"date":"1397/05/22 16:50","price":7949},{"date":"1397/05/22 17:00","price":7930},{"date":"1397/05/22 17:20","price":7935},{"date":"1397/05/22 17:30","price":7903},{"date":"1397/05/22 17:50","price":7925},{"date":"1397/05/22 18:00","price":7905},{"date":"1397/05/22 18:10","price":7968},{"date":"1397/05/22 18:20","price":7960},{"date":"1397/05/22 18:30","price":8041},{"date":"1397/05/22 18:50","price":8063},{"date":"1397/05/22 19:00","price":8064},{"date":"1397/05/22 19:10","price":8034},{"date":"1397/05/22 19:20","price":8064},{"date":"1397/05/22 19:50","price":8081},{"date":"1397/05/22 20:00","price":8095},{"date":"1397/05/22 20:10","price":8078},{"date":"1397/05/22 20:30","price":8072},{"date":"1397/05/22 20:50","price":8023},{"date":"1397/05/22 21:00","price":8050},{"date":"1397/05/22 21:10","price":8078}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398