پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12694
بیشترین: 
13556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13540
زمان: 
5/22 21:10
قیمت پوند امروز 22 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 مرداد 1397 , 13540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":12903},{"date":"1397/05/22 10:50","price":12897},{"date":"1397/05/22 11:00","price":12893},{"date":"1397/05/22 11:10","price":12889},{"date":"1397/05/22 11:30","price":12694},{"date":"1397/05/22 11:50","price":12719},{"date":"1397/05/22 12:00","price":12999},{"date":"1397/05/22 12:20","price":13103},{"date":"1397/05/22 12:30","price":13105},{"date":"1397/05/22 12:50","price":13177},{"date":"1397/05/22 13:00","price":13140},{"date":"1397/05/22 13:20","price":13185},{"date":"1397/05/22 13:30","price":13133},{"date":"1397/05/22 13:50","price":13079},{"date":"1397/05/22 14:00","price":12977},{"date":"1397/05/22 14:10","price":13145},{"date":"1397/05/22 14:20","price":13164},{"date":"1397/05/22 14:30","price":13099},{"date":"1397/05/22 14:50","price":13258},{"date":"1397/05/22 15:00","price":13186},{"date":"1397/05/22 15:10","price":13205},{"date":"1397/05/22 15:20","price":13113},{"date":"1397/05/22 15:30","price":13242},{"date":"1397/05/22 15:50","price":13158},{"date":"1397/05/22 16:00","price":13308},{"date":"1397/05/22 16:10","price":13353},{"date":"1397/05/22 16:20","price":13328},{"date":"1397/05/22 16:30","price":13291},{"date":"1397/05/22 16:50","price":13344},{"date":"1397/05/22 17:00","price":13321},{"date":"1397/05/22 17:10","price":13307},{"date":"1397/05/22 17:20","price":13323},{"date":"1397/05/22 17:30","price":13266},{"date":"1397/05/22 17:50","price":13297},{"date":"1397/05/22 18:00","price":13264},{"date":"1397/05/22 18:10","price":13371},{"date":"1397/05/22 18:20","price":13359},{"date":"1397/05/22 18:30","price":13491},{"date":"1397/05/22 18:50","price":13526},{"date":"1397/05/22 19:00","price":13531},{"date":"1397/05/22 19:10","price":13478},{"date":"1397/05/22 19:20","price":13540},{"date":"1397/05/22 19:30","price":13510},{"date":"1397/05/22 19:50","price":13535},{"date":"1397/05/22 20:00","price":13556},{"date":"1397/05/22 20:10","price":13532},{"date":"1397/05/22 20:20","price":13531},{"date":"1397/05/22 20:30","price":13524},{"date":"1397/05/22 20:50","price":13498},{"date":"1397/05/22 21:00","price":13489},{"date":"1397/05/22 21:10","price":13540}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398