پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11344
بیشترین: 
12116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12100
زمان: 
5/22 21:10
قیمت یورو امروز 22 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 مرداد 1397 , 12100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":11511},{"date":"1397/05/22 10:50","price":11510},{"date":"1397/05/22 11:00","price":11508},{"date":"1397/05/22 11:10","price":11515},{"date":"1397/05/22 11:30","price":11344},{"date":"1397/05/22 11:50","price":11366},{"date":"1397/05/22 12:00","price":11618},{"date":"1397/05/22 12:20","price":11706},{"date":"1397/05/22 12:30","price":11702},{"date":"1397/05/22 12:50","price":11757},{"date":"1397/05/22 13:00","price":11725},{"date":"1397/05/22 13:20","price":11771},{"date":"1397/05/22 13:30","price":11711},{"date":"1397/05/22 13:50","price":11667},{"date":"1397/05/22 14:00","price":11582},{"date":"1397/05/22 14:10","price":11736},{"date":"1397/05/22 14:20","price":11752},{"date":"1397/05/22 14:30","price":11697},{"date":"1397/05/22 14:50","price":11840},{"date":"1397/05/22 15:00","price":11772},{"date":"1397/05/22 15:10","price":11791},{"date":"1397/05/22 15:20","price":11711},{"date":"1397/05/22 15:30","price":11826},{"date":"1397/05/22 15:50","price":11745},{"date":"1397/05/22 16:00","price":11875},{"date":"1397/05/22 16:10","price":11917},{"date":"1397/05/22 16:20","price":11893},{"date":"1397/05/22 16:30","price":11857},{"date":"1397/05/22 16:50","price":11916},{"date":"1397/05/22 17:00","price":11895},{"date":"1397/05/22 17:10","price":11890},{"date":"1397/05/22 17:20","price":11903},{"date":"1397/05/22 17:30","price":11851},{"date":"1397/05/22 17:50","price":11890},{"date":"1397/05/22 18:00","price":11862},{"date":"1397/05/22 18:10","price":11957},{"date":"1397/05/22 18:20","price":11944},{"date":"1397/05/22 18:30","price":12064},{"date":"1397/05/22 18:50","price":12090},{"date":"1397/05/22 19:00","price":12087},{"date":"1397/05/22 19:10","price":12041},{"date":"1397/05/22 19:20","price":12086},{"date":"1397/05/22 19:30","price":12075},{"date":"1397/05/22 19:50","price":12094},{"date":"1397/05/22 20:00","price":12116},{"date":"1397/05/22 20:10","price":12091},{"date":"1397/05/22 20:20","price":12094},{"date":"1397/05/22 20:30","price":12091},{"date":"1397/05/22 20:50","price":12061},{"date":"1397/05/22 21:00","price":12050},{"date":"1397/05/22 21:10","price":12100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398