کمترین: 
2469
بیشترین: 
2469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2469
زمان: 
5/22 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 22 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":2469}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398