کمترین: 
1026.4
بیشترین: 
1026.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1026.4
زمان: 
5/22 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1026.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":1026.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398