کمترین: 
3052.4
بیشترین: 
3052.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3052.4
زمان: 
5/22 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 مرداد 1397 , 3052.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":3052.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398