کمترین: 
58
بیشترین: 
58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58
زمان: 
5/22 09:20
قیمت افغانی امروز 22 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398