کمترین: 
3811.5
بیشترین: 
3811.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3811.5
زمان: 
5/22 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 22 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 3811.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":3811.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398