کمترین: 
4779.7
بیشترین: 
4779.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4779.7
زمان: 
5/22 09:20
قیمت یورو امروز 22 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 مرداد 1397 , 4779.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 09:20","price":4779.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398