پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9833
بیشترین: 
2.0425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0095
زمان: 
5/22 23:08
قیمت بنزین امروز 22 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2.0095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 03:08","price":2.0377},{"date":"1397/05/22 04:08","price":2.0425},{"date":"1397/05/22 05:08","price":2.0389},{"date":"1397/05/22 06:08","price":2.0365},{"date":"1397/05/22 07:08","price":2.0375},{"date":"1397/05/22 08:08","price":2.0365},{"date":"1397/05/22 09:08","price":2.0345},{"date":"1397/05/22 10:08","price":2.0355},{"date":"1397/05/22 12:08","price":2.0332},{"date":"1397/05/22 13:08","price":2.0315},{"date":"1397/05/22 14:08","price":2.03},{"date":"1397/05/22 15:08","price":2.0335},{"date":"1397/05/22 16:08","price":2.0315},{"date":"1397/05/22 17:08","price":2.0393},{"date":"1397/05/22 18:08","price":2.0321},{"date":"1397/05/22 19:08","price":2.0285},{"date":"1397/05/22 20:08","price":2.0227},{"date":"1397/05/22 21:08","price":1.9833},{"date":"1397/05/22 22:08","price":1.995},{"date":"1397/05/22 23:08","price":2.0095}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398