پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1256500
بیشترین: 
1330400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325200
زمان: 
5/22 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 22 مرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1325200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 03:05","price":1276100},{"date":"1397/05/22 03:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 03:40","price":1276200},{"date":"1397/05/22 03:55","price":1276100},{"date":"1397/05/22 04:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 05:25","price":1276100},{"date":"1397/05/22 05:40","price":1276200},{"date":"1397/05/22 06:05","price":1276100},{"date":"1397/05/22 06:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 06:55","price":1276100},{"date":"1397/05/22 07:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 07:40","price":1276100},{"date":"1397/05/22 07:55","price":1276000},{"date":"1397/05/22 08:10","price":1275900},{"date":"1397/05/22 08:40","price":1276000},{"date":"1397/05/22 09:05","price":1276100},{"date":"1397/05/22 09:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 10:05","price":1276100},{"date":"1397/05/22 10:25","price":1276300},{"date":"1397/05/22 10:40","price":1276100},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1276000},{"date":"1397/05/22 11:25","price":1256500},{"date":"1397/05/22 11:40","price":1283100},{"date":"1397/05/22 11:55","price":1284800},{"date":"1397/05/22 12:05","price":1299700},{"date":"1397/05/22 12:25","price":1290500},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1300600},{"date":"1397/05/22 12:40","price":1298900},{"date":"1397/05/22 13:10","price":1300800},{"date":"1397/05/22 13:25","price":1293800},{"date":"1397/05/22 13:40","price":1285400},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1282000},{"date":"1397/05/22 14:05","price":1294900},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1288100},{"date":"1397/05/22 14:25","price":1294900},{"date":"1397/05/22 14:40","price":1305200},{"date":"1397/05/22 14:45","price":1298500},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1298400},{"date":"1397/05/22 14:55","price":1298300},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1300000},{"date":"1397/05/22 15:05","price":1300100},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1298400},{"date":"1397/05/22 15:15","price":1298300},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1303500},{"date":"1397/05/22 15:25","price":1301800},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1298400},{"date":"1397/05/22 15:40","price":1295100},{"date":"1397/05/22 15:45","price":1301700},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1308300},{"date":"1397/05/22 15:55","price":1308100},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1308000},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1306100},{"date":"1397/05/22 16:15","price":1306400},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1302900},{"date":"1397/05/22 16:25","price":1306400},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1310300},{"date":"1397/05/22 16:40","price":1310000},{"date":"1397/05/22 16:45","price":1311900},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1308400},{"date":"1397/05/22 16:55","price":1306900},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1309800},{"date":"1397/05/22 17:05","price":1306900},{"date":"1397/05/22 17:10","price":1306800},{"date":"1397/05/22 17:15","price":1306700},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1303800},{"date":"1397/05/22 17:25","price":1296500},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1295100},{"date":"1397/05/22 17:40","price":1306600},{"date":"1397/05/22 17:45","price":1303200},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1303300},{"date":"1397/05/22 17:55","price":1308600},{"date":"1397/05/22 18:05","price":1311900},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1315500},{"date":"1397/05/22 18:15","price":1318900},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1320400},{"date":"1397/05/22 18:25","price":1324000},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1320700},{"date":"1397/05/22 18:40","price":1320600},{"date":"1397/05/22 18:45","price":1324200},{"date":"1397/05/22 18:50","price":1325500},{"date":"1397/05/22 18:55","price":1313700},{"date":"1397/05/22 19:05","price":1318700},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1318800},{"date":"1397/05/22 19:15","price":1324200},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1322300},{"date":"1397/05/22 19:30","price":1329400},{"date":"1397/05/22 19:40","price":1324000},{"date":"1397/05/22 19:45","price":1323900},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1325900},{"date":"1397/05/22 19:55","price":1325800},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1325900},{"date":"1397/05/22 20:05","price":1324000},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1324100},{"date":"1397/05/22 20:15","price":1324000},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1325900},{"date":"1397/05/22 20:25","price":1324100},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1322200},{"date":"1397/05/22 20:40","price":1316500},{"date":"1397/05/22 20:45","price":1318300},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1316500},{"date":"1397/05/22 20:55","price":1321800},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1330400},{"date":"1397/05/22 21:05","price":1325300},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1328600},{"date":"1397/05/22 21:15","price":1325200},{"date":"1397/05/22 21:20","price":1325500},{"date":"1397/05/22 21:25","price":1325100},{"date":"1397/05/22 21:45","price":1325300},{"date":"1397/05/22 21:50","price":1325400},{"date":"1397/05/22 21:55","price":1325000},{"date":"1397/05/22 22:00","price":1325400},{"date":"1397/05/22 22:05","price":1325200},{"date":"1397/05/22 22:10","price":1325300},{"date":"1397/05/22 22:15","price":1325200},{"date":"1397/05/22 22:20","price":1325100},{"date":"1397/05/22 22:25","price":1325300},{"date":"1397/05/22 22:30","price":1325200},{"date":"1397/05/22 22:40","price":1325300},{"date":"1397/05/22 23:00","price":1325200},{"date":"1397/05/22 23:05","price":1325000},{"date":"1397/05/22 23:10","price":1325200},{"date":"1397/05/22 23:45","price":1325400},{"date":"1397/05/22 23:55","price":1325200}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398