کمترین: 
1776000
بیشترین: 
1846000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1776000
زمان: 
5/21 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1776000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 12:36","price":1846000},{"date":"1397/05/21 13:00","price":1816000},{"date":"1397/05/21 15:06","price":1796000},{"date":"1397/05/21 15:24","price":1786000},{"date":"1397/05/21 15:36","price":1796000},{"date":"1397/05/21 16:36","price":1776000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398