کمترین: 
1770000
بیشترین: 
1840000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
5/21 16:36
قیمت نیم سکه امروز 21 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 12:36","price":1840000},{"date":"1397/05/21 13:00","price":1810000},{"date":"1397/05/21 15:06","price":1790000},{"date":"1397/05/21 15:24","price":1780000},{"date":"1397/05/21 15:36","price":1790000},{"date":"1397/05/21 16:36","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398