کمترین: 
19
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/21 17:00
قیمت لیر سوریه امروز 21 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 12:10","price":19},{"date":"1397/05/21 15:00","price":20},{"date":"1397/05/21 15:10","price":19},{"date":"1397/05/21 15:30","price":20},{"date":"1397/05/21 17:00","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398