پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1612000
بیشترین: 
1715800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1645100
زمان: 
5/21 22:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1645100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 12:00","price":1612000},{"date":"1397/05/21 12:10","price":1625200},{"date":"1397/05/21 12:25","price":1629600},{"date":"1397/05/21 12:40","price":1642900},{"date":"1397/05/21 12:50","price":1651700},{"date":"1397/05/21 13:05","price":1647300},{"date":"1397/05/21 13:20","price":1638500},{"date":"1397/05/21 14:10","price":1645100},{"date":"1397/05/21 14:55","price":1660600},{"date":"1397/05/21 15:20","price":1687100},{"date":"1397/05/21 15:40","price":1682600},{"date":"1397/05/21 15:55","price":1691500},{"date":"1397/05/21 16:05","price":1715800},{"date":"1397/05/21 16:25","price":1704700},{"date":"1397/05/21 16:40","price":1691500},{"date":"1397/05/21 16:55","price":1673800},{"date":"1397/05/21 17:05","price":1656100},{"date":"1397/05/21 17:25","price":1662800},{"date":"1397/05/21 17:40","price":1665000},{"date":"1397/05/21 17:55","price":1669400},{"date":"1397/05/21 18:05","price":1658300},{"date":"1397/05/21 18:25","price":1660600},{"date":"1397/05/21 18:40","price":1682600},{"date":"1397/05/21 19:10","price":1678200},{"date":"1397/05/21 19:40","price":1673800},{"date":"1397/05/21 19:55","price":1669400},{"date":"1397/05/21 20:05","price":1656100},{"date":"1397/05/21 20:20","price":1660600},{"date":"1397/05/21 20:40","price":1634100},{"date":"1397/05/21 20:55","price":1647300},{"date":"1397/05/21 21:20","price":1645100},{"date":"1397/05/21 22:40","price":1682600},{"date":"1397/05/21 22:50","price":1645100}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398