پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5826
بیشترین: 
6161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5890
زمان: 
5/21 23:00
قیمت منات آذربایجان امروز 21 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 مرداد 1397 , 5890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 11:50","price":6080},{"date":"1397/05/21 12:10","price":5826},{"date":"1397/05/21 12:30","price":5915},{"date":"1397/05/21 12:40","price":5967},{"date":"1397/05/21 13:00","price":6031},{"date":"1397/05/21 13:30","price":5981},{"date":"1397/05/21 14:00","price":5999},{"date":"1397/05/21 14:20","price":6047},{"date":"1397/05/21 14:30","price":6023},{"date":"1397/05/21 15:00","price":6061},{"date":"1397/05/21 15:10","price":5989},{"date":"1397/05/21 15:30","price":6037},{"date":"1397/05/21 15:50","price":6069},{"date":"1397/05/21 16:00","price":6082},{"date":"1397/05/21 16:20","price":6161},{"date":"1397/05/21 16:30","price":6130},{"date":"1397/05/21 16:50","price":6082},{"date":"1397/05/21 17:00","price":6035},{"date":"1397/05/21 17:10","price":5971},{"date":"1397/05/21 17:30","price":5979},{"date":"1397/05/21 17:50","price":5987},{"date":"1397/05/21 18:00","price":6002},{"date":"1397/05/21 18:20","price":5963},{"date":"1397/05/21 18:30","price":5953},{"date":"1397/05/21 18:50","price":6032},{"date":"1397/05/21 19:10","price":6016},{"date":"1397/05/21 19:50","price":6000},{"date":"1397/05/21 20:00","price":5984},{"date":"1397/05/21 20:20","price":5937},{"date":"1397/05/21 20:30","price":5953},{"date":"1397/05/21 20:50","price":5858},{"date":"1397/05/21 21:00","price":5905},{"date":"1397/05/21 21:30","price":5890},{"date":"1397/05/21 22:50","price":6032},{"date":"1397/05/21 23:00","price":5890}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398