پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1244000
بیشترین: 
1328700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269700
زمان: 
5/21 22:50
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 مرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1269700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 11:30","price":1309200},{"date":"1397/05/21 12:00","price":1244000},{"date":"1397/05/21 12:10","price":1254300},{"date":"1397/05/21 12:25","price":1284800},{"date":"1397/05/21 12:40","price":1295300},{"date":"1397/05/21 12:50","price":1302200},{"date":"1397/05/21 13:05","price":1298700},{"date":"1397/05/21 13:20","price":1287800},{"date":"1397/05/21 14:05","price":1291700},{"date":"1397/05/21 14:10","price":1297000},{"date":"1397/05/21 14:55","price":1305300},{"date":"1397/05/21 15:10","price":1289600},{"date":"1397/05/21 15:20","price":1310300},{"date":"1397/05/21 15:40","price":1306800},{"date":"1397/05/21 15:55","price":1309700},{"date":"1397/05/21 16:05","price":1328700},{"date":"1397/05/21 16:25","price":1320100},{"date":"1397/05/21 16:40","price":1309700},{"date":"1397/05/21 16:55","price":1296000},{"date":"1397/05/21 17:05","price":1282200},{"date":"1397/05/21 17:25","price":1287400},{"date":"1397/05/21 17:40","price":1289100},{"date":"1397/05/21 17:55","price":1292500},{"date":"1397/05/21 18:05","price":1283900},{"date":"1397/05/21 18:25","price":1281700},{"date":"1397/05/21 18:40","price":1298800},{"date":"1397/05/21 19:10","price":1295400},{"date":"1397/05/21 19:40","price":1292000},{"date":"1397/05/21 19:55","price":1288600},{"date":"1397/05/21 20:05","price":1278300},{"date":"1397/05/21 20:20","price":1281700},{"date":"1397/05/21 20:40","price":1261200},{"date":"1397/05/21 20:55","price":1271500},{"date":"1397/05/21 21:20","price":1269700},{"date":"1397/05/21 22:40","price":1298800},{"date":"1397/05/21 22:50","price":1269700}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398