پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1250400
بیشترین: 
1335000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1276000
زمان: 
5/21 22:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 مرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1276000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 11:30","price":1315500},{"date":"1397/05/21 12:00","price":1250400},{"date":"1397/05/21 12:10","price":1260600},{"date":"1397/05/21 12:25","price":1291100},{"date":"1397/05/21 12:40","price":1301600},{"date":"1397/05/21 12:50","price":1308600},{"date":"1397/05/21 13:05","price":1305000},{"date":"1397/05/21 13:20","price":1294100},{"date":"1397/05/21 14:05","price":1298100},{"date":"1397/05/21 14:10","price":1303400},{"date":"1397/05/21 14:55","price":1311600},{"date":"1397/05/21 15:10","price":1295900},{"date":"1397/05/21 15:20","price":1316700},{"date":"1397/05/21 15:40","price":1313100},{"date":"1397/05/21 15:55","price":1316000},{"date":"1397/05/21 16:05","price":1335000},{"date":"1397/05/21 16:25","price":1326400},{"date":"1397/05/21 16:40","price":1316000},{"date":"1397/05/21 16:55","price":1302400},{"date":"1397/05/21 17:05","price":1288600},{"date":"1397/05/21 17:25","price":1293800},{"date":"1397/05/21 17:40","price":1295400},{"date":"1397/05/21 17:55","price":1298800},{"date":"1397/05/21 18:05","price":1290200},{"date":"1397/05/21 18:25","price":1288100},{"date":"1397/05/21 18:40","price":1305100},{"date":"1397/05/21 19:10","price":1301700},{"date":"1397/05/21 19:40","price":1298300},{"date":"1397/05/21 19:55","price":1294900},{"date":"1397/05/21 20:05","price":1284600},{"date":"1397/05/21 20:20","price":1288100},{"date":"1397/05/21 20:40","price":1267600},{"date":"1397/05/21 20:55","price":1277800},{"date":"1397/05/21 21:20","price":1276000},{"date":"1397/05/21 22:40","price":1305100},{"date":"1397/05/21 22:50","price":1276000}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398