پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1530
بیشترین: 
1622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1545
زمان: 
5/21 23:00
قیمت کرون دانمارک امروز 21 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":1597},{"date":"1397/05/21 11:50","price":1592},{"date":"1397/05/21 12:10","price":1530},{"date":"1397/05/21 12:30","price":1557},{"date":"1397/05/21 12:40","price":1563},{"date":"1397/05/21 13:00","price":1580},{"date":"1397/05/21 13:30","price":1566},{"date":"1397/05/21 14:00","price":1571},{"date":"1397/05/21 14:20","price":1575},{"date":"1397/05/21 14:50","price":1578},{"date":"1397/05/21 15:00","price":1594},{"date":"1397/05/21 15:10","price":1569},{"date":"1397/05/21 15:30","price":1581},{"date":"1397/05/21 15:50","price":1585},{"date":"1397/05/21 16:00","price":1602},{"date":"1397/05/21 16:20","price":1622},{"date":"1397/05/21 16:30","price":1612},{"date":"1397/05/21 16:50","price":1593},{"date":"1397/05/21 17:00","price":1581},{"date":"1397/05/21 17:10","price":1572},{"date":"1397/05/21 17:30","price":1560},{"date":"1397/05/21 17:50","price":1568},{"date":"1397/05/21 18:20","price":1562},{"date":"1397/05/21 18:30","price":1561},{"date":"1397/05/21 18:50","price":1574},{"date":"1397/05/21 19:00","price":1576},{"date":"1397/05/21 19:30","price":1578},{"date":"1397/05/21 19:50","price":1571},{"date":"1397/05/21 20:00","price":1567},{"date":"1397/05/21 20:20","price":1555},{"date":"1397/05/21 20:30","price":1563},{"date":"1397/05/21 20:50","price":1534},{"date":"1397/05/21 21:00","price":1547},{"date":"1397/05/21 21:30","price":1545},{"date":"1397/05/21 22:50","price":1576},{"date":"1397/05/21 23:00","price":1545}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398