پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26246
بیشترین: 
27822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26493
زمان: 
5/21 23:00
قیمت دینار بحرین امروز 21 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 مرداد 1397 , 26493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":27394},{"date":"1397/05/21 11:50","price":27312},{"date":"1397/05/21 12:10","price":26246},{"date":"1397/05/21 12:30","price":26708},{"date":"1397/05/21 12:40","price":26805},{"date":"1397/05/21 13:00","price":27094},{"date":"1397/05/21 13:30","price":26868},{"date":"1397/05/21 14:00","price":26950},{"date":"1397/05/21 14:20","price":27023},{"date":"1397/05/21 14:50","price":27060},{"date":"1397/05/21 15:00","price":27341},{"date":"1397/05/21 15:10","price":26905},{"date":"1397/05/21 15:30","price":27121},{"date":"1397/05/21 16:00","price":27478},{"date":"1397/05/21 16:20","price":27822},{"date":"1397/05/21 16:30","price":27643},{"date":"1397/05/21 16:50","price":27394},{"date":"1397/05/21 17:00","price":27110},{"date":"1397/05/21 17:10","price":26966},{"date":"1397/05/21 17:30","price":26753},{"date":"1397/05/21 17:50","price":26895},{"date":"1397/05/21 18:00","price":26966},{"date":"1397/05/21 18:20","price":26787},{"date":"1397/05/21 18:30","price":26779},{"date":"1397/05/21 18:50","price":26992},{"date":"1397/05/21 19:00","price":27026},{"date":"1397/05/21 19:30","price":27063},{"date":"1397/05/21 19:50","price":26955},{"date":"1397/05/21 20:00","price":26884},{"date":"1397/05/21 20:20","price":26671},{"date":"1397/05/21 20:30","price":26813},{"date":"1397/05/21 20:50","price":26317},{"date":"1397/05/21 21:00","price":26530},{"date":"1397/05/21 21:30","price":26493},{"date":"1397/05/21 22:50","price":27026},{"date":"1397/05/21 23:00","price":26493}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398