پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
25722
بیشترین: 
27417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26108
زمان: 
5/21 23:00
قیمت ریال عمان امروز 21 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 مرداد 1397 , 26108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":26996},{"date":"1397/05/21 11:50","price":26915},{"date":"1397/05/21 12:10","price":25722},{"date":"1397/05/21 12:30","price":26462},{"date":"1397/05/21 12:40","price":26416},{"date":"1397/05/21 13:00","price":26700},{"date":"1397/05/21 13:30","price":26478},{"date":"1397/05/21 14:00","price":26558},{"date":"1397/05/21 14:20","price":26630},{"date":"1397/05/21 14:30","price":26667},{"date":"1397/05/21 15:00","price":27050},{"date":"1397/05/21 15:10","price":26514},{"date":"1397/05/21 15:30","price":26726},{"date":"1397/05/21 15:50","price":26796},{"date":"1397/05/21 16:00","price":27008},{"date":"1397/05/21 16:20","price":27417},{"date":"1397/05/21 16:30","price":27241},{"date":"1397/05/21 16:50","price":26926},{"date":"1397/05/21 17:00","price":26716},{"date":"1397/05/21 17:10","price":26574},{"date":"1397/05/21 17:30","price":26434},{"date":"1397/05/21 17:50","price":26504},{"date":"1397/05/21 18:20","price":26397},{"date":"1397/05/21 18:30","price":26390},{"date":"1397/05/21 18:50","price":26599},{"date":"1397/05/21 19:00","price":26633},{"date":"1397/05/21 19:30","price":26669},{"date":"1397/05/21 19:50","price":26563},{"date":"1397/05/21 20:00","price":26493},{"date":"1397/05/21 20:20","price":26284},{"date":"1397/05/21 20:30","price":26423},{"date":"1397/05/21 20:50","price":25934},{"date":"1397/05/21 21:00","price":26144},{"date":"1397/05/21 21:30","price":26108},{"date":"1397/05/21 22:50","price":26633},{"date":"1397/05/21 23:00","price":26108}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398