پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
32875
بیشترین: 
35042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33368
زمان: 
5/21 23:00
قیمت دینار کویت امروز 21 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 33368 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":34503},{"date":"1397/05/21 11:50","price":34400},{"date":"1397/05/21 12:10","price":32875},{"date":"1397/05/21 12:30","price":33821},{"date":"1397/05/21 12:40","price":33761},{"date":"1397/05/21 13:00","price":34125},{"date":"1397/05/21 13:30","price":33841},{"date":"1397/05/21 14:00","price":33943},{"date":"1397/05/21 14:20","price":34036},{"date":"1397/05/21 14:30","price":34082},{"date":"1397/05/21 15:00","price":34572},{"date":"1397/05/21 15:10","price":33887},{"date":"1397/05/21 15:30","price":34159},{"date":"1397/05/21 15:50","price":34248},{"date":"1397/05/21 16:00","price":34519},{"date":"1397/05/21 16:20","price":35042},{"date":"1397/05/21 16:30","price":34817},{"date":"1397/05/21 16:50","price":34413},{"date":"1397/05/21 17:00","price":34145},{"date":"1397/05/21 17:10","price":33963},{"date":"1397/05/21 17:30","price":33785},{"date":"1397/05/21 17:50","price":33874},{"date":"1397/05/21 18:20","price":33738},{"date":"1397/05/21 18:30","price":33728},{"date":"1397/05/21 18:50","price":33996},{"date":"1397/05/21 19:00","price":34039},{"date":"1397/05/21 19:30","price":34086},{"date":"1397/05/21 19:50","price":33950},{"date":"1397/05/21 20:00","price":33861},{"date":"1397/05/21 20:20","price":33593},{"date":"1397/05/21 20:30","price":33771},{"date":"1397/05/21 20:50","price":33146},{"date":"1397/05/21 21:00","price":33414},{"date":"1397/05/21 21:30","price":33368},{"date":"1397/05/21 22:50","price":34039},{"date":"1397/05/21 23:00","price":33368}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398