کمترین: 
7290
بیشترین: 
7728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7359
زمان: 
5/21 23:00
قیمت دلار استرالیا امروز 21 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 مرداد 1397 , 7359 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":7609},{"date":"1397/05/21 11:50","price":7586},{"date":"1397/05/21 12:10","price":7290},{"date":"1397/05/21 12:30","price":7418},{"date":"1397/05/21 12:40","price":7445},{"date":"1397/05/21 13:00","price":7526},{"date":"1397/05/21 13:30","price":7463},{"date":"1397/05/21 14:00","price":7485},{"date":"1397/05/21 14:20","price":7506},{"date":"1397/05/21 14:50","price":7516},{"date":"1397/05/21 15:00","price":7594},{"date":"1397/05/21 15:10","price":7473},{"date":"1397/05/21 15:30","price":7533},{"date":"1397/05/21 16:00","price":7632},{"date":"1397/05/21 16:20","price":7728},{"date":"1397/05/21 16:30","price":7678},{"date":"1397/05/21 16:50","price":7609},{"date":"1397/05/21 17:00","price":7530},{"date":"1397/05/21 17:10","price":7490},{"date":"1397/05/21 17:30","price":7431},{"date":"1397/05/21 17:50","price":7470},{"date":"1397/05/21 18:00","price":7490},{"date":"1397/05/21 18:20","price":7440},{"date":"1397/05/21 18:30","price":7438},{"date":"1397/05/21 18:50","price":7497},{"date":"1397/05/21 19:00","price":7507},{"date":"1397/05/21 19:30","price":7517},{"date":"1397/05/21 19:50","price":7487},{"date":"1397/05/21 20:00","price":7467},{"date":"1397/05/21 20:20","price":7408},{"date":"1397/05/21 20:30","price":7448},{"date":"1397/05/21 20:50","price":7310},{"date":"1397/05/21 21:00","price":7369},{"date":"1397/05/21 21:30","price":7359},{"date":"1397/05/21 22:50","price":7507},{"date":"1397/05/21 23:00","price":7359}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398