کمترین: 
7606
بیشترین: 
8062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7677
زمان: 
5/21 23:00
قیمت دلار کانادا امروز 21 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 مرداد 1397 , 7677 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":7938},{"date":"1397/05/21 11:50","price":7915},{"date":"1397/05/21 12:10","price":7606},{"date":"1397/05/21 12:30","price":7740},{"date":"1397/05/21 12:40","price":7768},{"date":"1397/05/21 13:00","price":7852},{"date":"1397/05/21 13:30","price":7786},{"date":"1397/05/21 14:00","price":7810},{"date":"1397/05/21 14:20","price":7831},{"date":"1397/05/21 14:50","price":7842},{"date":"1397/05/21 15:00","price":7923},{"date":"1397/05/21 15:10","price":7797},{"date":"1397/05/21 15:30","price":7859},{"date":"1397/05/21 16:00","price":7963},{"date":"1397/05/21 16:20","price":8062},{"date":"1397/05/21 16:30","price":8011},{"date":"1397/05/21 16:50","price":7938},{"date":"1397/05/21 17:00","price":7856},{"date":"1397/05/21 17:10","price":7814},{"date":"1397/05/21 17:30","price":7753},{"date":"1397/05/21 17:50","price":7794},{"date":"1397/05/21 18:00","price":7814},{"date":"1397/05/21 18:20","price":7762},{"date":"1397/05/21 18:30","price":7760},{"date":"1397/05/21 18:50","price":7822},{"date":"1397/05/21 19:00","price":7832},{"date":"1397/05/21 19:30","price":7842},{"date":"1397/05/21 19:50","price":7811},{"date":"1397/05/21 20:00","price":7791},{"date":"1397/05/21 20:20","price":7729},{"date":"1397/05/21 20:30","price":7770},{"date":"1397/05/21 20:50","price":7626},{"date":"1397/05/21 21:00","price":7688},{"date":"1397/05/21 21:30","price":7677},{"date":"1397/05/21 22:50","price":7832},{"date":"1397/05/21 23:00","price":7677}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398