پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12760
بیشترین: 
13526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12880
زمان: 
5/21 23:00
قیمت پوند امروز 21 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 مرداد 1397 , 12880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":13318},{"date":"1397/05/21 11:50","price":13279},{"date":"1397/05/21 12:10","price":12760},{"date":"1397/05/21 12:30","price":12985},{"date":"1397/05/21 12:40","price":13032},{"date":"1397/05/21 13:00","price":13173},{"date":"1397/05/21 13:30","price":13063},{"date":"1397/05/21 14:00","price":13102},{"date":"1397/05/21 14:20","price":13138},{"date":"1397/05/21 14:50","price":13156},{"date":"1397/05/21 15:00","price":13293},{"date":"1397/05/21 15:10","price":13081},{"date":"1397/05/21 15:30","price":13185},{"date":"1397/05/21 15:50","price":13220},{"date":"1397/05/21 16:00","price":13359},{"date":"1397/05/21 16:20","price":13526},{"date":"1397/05/21 16:30","price":13439},{"date":"1397/05/21 16:50","price":13284},{"date":"1397/05/21 17:00","price":13180},{"date":"1397/05/21 17:10","price":13110},{"date":"1397/05/21 17:30","price":13007},{"date":"1397/05/21 17:50","price":13075},{"date":"1397/05/21 18:20","price":13023},{"date":"1397/05/21 18:30","price":13019},{"date":"1397/05/21 18:50","price":13123},{"date":"1397/05/21 19:00","price":13139},{"date":"1397/05/21 19:30","price":13157},{"date":"1397/05/21 19:50","price":13105},{"date":"1397/05/21 20:00","price":13070},{"date":"1397/05/21 20:20","price":12967},{"date":"1397/05/21 20:30","price":13036},{"date":"1397/05/21 20:50","price":12794},{"date":"1397/05/21 21:00","price":12898},{"date":"1397/05/21 21:30","price":12880},{"date":"1397/05/21 22:50","price":13139},{"date":"1397/05/21 23:00","price":12880}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398