پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11401
بیشترین: 
12086
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11509
زمان: 
5/21 23:00
قیمت یورو امروز 21 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 مرداد 1397 , 11509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 10:30","price":11900},{"date":"1397/05/21 11:50","price":11865},{"date":"1397/05/21 12:10","price":11401},{"date":"1397/05/21 12:30","price":11602},{"date":"1397/05/21 12:40","price":11644},{"date":"1397/05/21 13:00","price":11770},{"date":"1397/05/21 13:30","price":11672},{"date":"1397/05/21 14:00","price":11707},{"date":"1397/05/21 14:20","price":11739},{"date":"1397/05/21 14:50","price":11755},{"date":"1397/05/21 15:00","price":11877},{"date":"1397/05/21 15:10","price":11688},{"date":"1397/05/21 15:30","price":11781},{"date":"1397/05/21 15:50","price":11812},{"date":"1397/05/21 16:00","price":11936},{"date":"1397/05/21 16:20","price":12086},{"date":"1397/05/21 16:30","price":12008},{"date":"1397/05/21 16:50","price":11869},{"date":"1397/05/21 17:00","price":11777},{"date":"1397/05/21 17:10","price":11714},{"date":"1397/05/21 17:30","price":11621},{"date":"1397/05/21 17:50","price":11683},{"date":"1397/05/21 18:20","price":11636},{"date":"1397/05/21 18:30","price":11633},{"date":"1397/05/21 18:50","price":11725},{"date":"1397/05/21 19:00","price":11740},{"date":"1397/05/21 19:30","price":11756},{"date":"1397/05/21 19:50","price":11709},{"date":"1397/05/21 20:00","price":11679},{"date":"1397/05/21 20:20","price":11586},{"date":"1397/05/21 20:30","price":11648},{"date":"1397/05/21 20:50","price":11432},{"date":"1397/05/21 21:00","price":11524},{"date":"1397/05/21 21:30","price":11509},{"date":"1397/05/21 22:50","price":11740},{"date":"1397/05/21 23:00","price":11509}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398