پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1265000
بیشترین: 
1287000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1266000
زمان: 
5/21 23:40
قیمت آبشده نقدی امروز 21 مرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 21 مرداد 1397 , 1266000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/21 00:10","price":1274000},{"date":"1397/05/21 13:25","price":1273000},{"date":"1397/05/21 14:05","price":1268000},{"date":"1397/05/21 14:10","price":1267000},{"date":"1397/05/21 14:25","price":1268000},{"date":"1397/05/21 14:40","price":1275000},{"date":"1397/05/21 14:55","price":1277000},{"date":"1397/05/21 15:10","price":1275000},{"date":"1397/05/21 15:20","price":1276000},{"date":"1397/05/21 15:40","price":1278000},{"date":"1397/05/21 15:55","price":1280000},{"date":"1397/05/21 16:05","price":1286000},{"date":"1397/05/21 16:25","price":1287000},{"date":"1397/05/21 16:40","price":1279000},{"date":"1397/05/21 16:55","price":1278000},{"date":"1397/05/21 17:05","price":1275000},{"date":"1397/05/21 17:25","price":1274000},{"date":"1397/05/21 17:40","price":1278000},{"date":"1397/05/21 17:55","price":1276000},{"date":"1397/05/21 18:05","price":1277000},{"date":"1397/05/21 18:25","price":1276000},{"date":"1397/05/21 18:40","price":1277000},{"date":"1397/05/21 18:55","price":1275000},{"date":"1397/05/21 19:10","price":1277000},{"date":"1397/05/21 19:20","price":1276000},{"date":"1397/05/21 19:40","price":1274000},{"date":"1397/05/21 19:55","price":1269000},{"date":"1397/05/21 20:05","price":1273000},{"date":"1397/05/21 20:20","price":1271000},{"date":"1397/05/21 20:40","price":1265000},{"date":"1397/05/21 20:55","price":1267000},{"date":"1397/05/21 21:20","price":1268000},{"date":"1397/05/21 21:25","price":1266000},{"date":"1397/05/21 21:55","price":1267000},{"date":"1397/05/21 22:05","price":1266000},{"date":"1397/05/21 22:40","price":1275000},{"date":"1397/05/21 22:50","price":1266000},{"date":"1397/05/21 23:05","price":1267000},{"date":"1397/05/21 23:40","price":1266000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398