کمترین: 
1866000
بیشترین: 
1906000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1886000
زمان: 
5/20 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1886000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 12:06","price":1896000},{"date":"1397/05/20 12:24","price":1906000},{"date":"1397/05/20 13:06","price":1896000},{"date":"1397/05/20 13:54","price":1886000},{"date":"1397/05/20 15:06","price":1866000},{"date":"1397/05/20 17:06","price":1876000},{"date":"1397/05/20 17:24","price":1896000},{"date":"1397/05/20 18:06","price":1886000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398