پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1691500
بیشترین: 
1797500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1695900
زمان: 
5/20 21:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 20 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1695900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 11:50","price":1766600},{"date":"1397/05/20 12:05","price":1779800},{"date":"1397/05/20 12:20","price":1788600},{"date":"1397/05/20 12:35","price":1722400},{"date":"1397/05/20 12:55","price":1691500},{"date":"1397/05/20 13:05","price":1704700},{"date":"1397/05/20 13:55","price":1695900},{"date":"1397/05/20 14:25","price":1693700},{"date":"1397/05/20 14:40","price":1698100},{"date":"1397/05/20 14:55","price":1704700},{"date":"1397/05/20 15:05","price":1700300},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1715800},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1726800},{"date":"1397/05/20 15:25","price":1722400},{"date":"1397/05/20 15:40","price":1726800},{"date":"1397/05/20 15:55","price":1766600},{"date":"1397/05/20 16:10","price":1797500},{"date":"1397/05/20 16:25","price":1762100},{"date":"1397/05/20 16:40","price":1759900},{"date":"1397/05/20 16:55","price":1753300},{"date":"1397/05/20 17:10","price":1746700},{"date":"1397/05/20 17:25","price":1722400},{"date":"1397/05/20 17:40","price":1724600},{"date":"1397/05/20 18:10","price":1709100},{"date":"1397/05/20 18:25","price":1700300},{"date":"1397/05/20 18:40","price":1711300},{"date":"1397/05/20 18:55","price":1718000},{"date":"1397/05/20 19:10","price":1706900},{"date":"1397/05/20 19:25","price":1718000},{"date":"1397/05/20 19:40","price":1711300},{"date":"1397/05/20 19:55","price":1709100},{"date":"1397/05/20 20:10","price":1700300},{"date":"1397/05/20 20:55","price":1704700},{"date":"1397/05/20 21:25","price":1695900}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398