کمترین: 
3556000
بیشترین: 
3606000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3586000
زمان: 
5/20 16:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 20 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 20 مرداد 1397 , 3586000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 11:36","price":3556000},{"date":"1397/05/20 12:00","price":3606000},{"date":"1397/05/20 14:24","price":3586000},{"date":"1397/05/20 14:36","price":3556000},{"date":"1397/05/20 15:12","price":3566000},{"date":"1397/05/20 16:06","price":3586000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398