کمترین: 
2755
بیشترین: 
3039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2877
زمان: 
5/20 21:20
قیمت ریال قطر امروز 20 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:50","price":3002},{"date":"1397/05/20 11:50","price":3039},{"date":"1397/05/20 12:10","price":2995},{"date":"1397/05/20 12:30","price":2947},{"date":"1397/05/20 13:00","price":2835},{"date":"1397/05/20 13:10","price":2755},{"date":"1397/05/20 13:20","price":2820},{"date":"1397/05/20 13:50","price":2795},{"date":"1397/05/20 14:00","price":2784},{"date":"1397/05/20 14:30","price":2791},{"date":"1397/05/20 14:50","price":2777},{"date":"1397/05/20 15:00","price":2787},{"date":"1397/05/20 15:10","price":2800},{"date":"1397/05/20 15:20","price":2825},{"date":"1397/05/20 15:30","price":2843},{"date":"1397/05/20 16:00","price":2874},{"date":"1397/05/20 16:20","price":2901},{"date":"1397/05/20 16:30","price":2873},{"date":"1397/05/20 16:50","price":2862},{"date":"1397/05/20 17:00","price":2858},{"date":"1397/05/20 17:20","price":2842},{"date":"1397/05/20 17:30","price":2792},{"date":"1397/05/20 18:00","price":2806},{"date":"1397/05/20 18:20","price":2801},{"date":"1397/05/20 18:30","price":2852},{"date":"1397/05/20 19:00","price":2867},{"date":"1397/05/20 19:20","price":2874},{"date":"1397/05/20 19:30","price":2882},{"date":"1397/05/20 19:50","price":2870},{"date":"1397/05/20 20:00","price":2867},{"date":"1397/05/20 20:20","price":2860},{"date":"1397/05/20 20:30","price":2862},{"date":"1397/05/20 20:50","price":2869},{"date":"1397/05/20 21:00","price":2855},{"date":"1397/05/20 21:20","price":2877}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398