پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5908
بیشترین: 
6396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6098
زمان: 
5/20 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 20 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 6098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":6396},{"date":"1397/05/20 11:50","price":6333},{"date":"1397/05/20 12:10","price":6302},{"date":"1397/05/20 12:30","price":6295},{"date":"1397/05/20 13:00","price":6024},{"date":"1397/05/20 13:10","price":5916},{"date":"1397/05/20 13:20","price":5962},{"date":"1397/05/20 14:00","price":5931},{"date":"1397/05/20 14:30","price":5908},{"date":"1397/05/20 14:50","price":5939},{"date":"1397/05/20 15:00","price":5962},{"date":"1397/05/20 15:10","price":5965},{"date":"1397/05/20 15:20","price":6019},{"date":"1397/05/20 15:30","price":6058},{"date":"1397/05/20 16:00","price":6121},{"date":"1397/05/20 16:20","price":6228},{"date":"1397/05/20 16:30","price":6097},{"date":"1397/05/20 17:00","price":6074},{"date":"1397/05/20 17:20","price":6032},{"date":"1397/05/20 17:30","price":5918},{"date":"1397/05/20 17:50","price":5956},{"date":"1397/05/20 18:30","price":6077},{"date":"1397/05/20 18:50","price":6116},{"date":"1397/05/20 19:00","price":6140},{"date":"1397/05/20 19:20","price":6100},{"date":"1397/05/20 19:30","price":6140},{"date":"1397/05/20 19:50","price":6116},{"date":"1397/05/20 20:00","price":6108},{"date":"1397/05/20 20:20","price":6077},{"date":"1397/05/20 20:30","price":6130},{"date":"1397/05/20 20:50","price":6114},{"date":"1397/05/20 21:00","price":6090},{"date":"1397/05/20 21:20","price":6130},{"date":"1397/05/20 21:30","price":6098}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398