کمترین: 
148
بیشترین: 
161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
154
زمان: 
5/20 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":161},{"date":"1397/05/20 11:50","price":159},{"date":"1397/05/20 12:30","price":158},{"date":"1397/05/20 13:00","price":152},{"date":"1397/05/20 13:10","price":149},{"date":"1397/05/20 13:20","price":151},{"date":"1397/05/20 13:50","price":150},{"date":"1397/05/20 14:00","price":149},{"date":"1397/05/20 14:50","price":148},{"date":"1397/05/20 15:00","price":150},{"date":"1397/05/20 15:20","price":152},{"date":"1397/05/20 15:30","price":153},{"date":"1397/05/20 16:00","price":154},{"date":"1397/05/20 16:20","price":157},{"date":"1397/05/20 16:30","price":154},{"date":"1397/05/20 17:00","price":153},{"date":"1397/05/20 17:20","price":152},{"date":"1397/05/20 17:30","price":149},{"date":"1397/05/20 17:50","price":150},{"date":"1397/05/20 18:00","price":151},{"date":"1397/05/20 18:20","price":149},{"date":"1397/05/20 18:30","price":153},{"date":"1397/05/20 18:50","price":154},{"date":"1397/05/20 19:00","price":155},{"date":"1397/05/20 19:20","price":154},{"date":"1397/05/20 19:30","price":155},{"date":"1397/05/20 19:50","price":154},{"date":"1397/05/20 20:20","price":153},{"date":"1397/05/20 20:30","price":154},{"date":"1397/05/20 21:00","price":153},{"date":"1397/05/20 21:20","price":154}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398