پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
303
بیشترین: 
328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
312
زمان: 
5/20 21:30
قیمت بات تایلند امروز 20 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":328},{"date":"1397/05/20 11:50","price":324},{"date":"1397/05/20 12:10","price":323},{"date":"1397/05/20 12:30","price":322},{"date":"1397/05/20 13:00","price":309},{"date":"1397/05/20 13:10","price":303},{"date":"1397/05/20 13:20","price":305},{"date":"1397/05/20 14:20","price":304},{"date":"1397/05/20 14:30","price":303},{"date":"1397/05/20 14:50","price":304},{"date":"1397/05/20 15:00","price":305},{"date":"1397/05/20 15:10","price":306},{"date":"1397/05/20 15:20","price":308},{"date":"1397/05/20 15:30","price":310},{"date":"1397/05/20 15:50","price":311},{"date":"1397/05/20 16:20","price":319},{"date":"1397/05/20 16:30","price":312},{"date":"1397/05/20 17:20","price":309},{"date":"1397/05/20 17:30","price":303},{"date":"1397/05/20 17:50","price":305},{"date":"1397/05/20 18:30","price":311},{"date":"1397/05/20 18:50","price":313},{"date":"1397/05/20 19:00","price":315},{"date":"1397/05/20 19:20","price":312},{"date":"1397/05/20 19:30","price":315},{"date":"1397/05/20 19:50","price":313},{"date":"1397/05/20 20:20","price":311},{"date":"1397/05/20 20:30","price":314},{"date":"1397/05/20 20:50","price":313},{"date":"1397/05/20 21:00","price":312},{"date":"1397/05/20 21:20","price":314},{"date":"1397/05/20 21:30","price":312}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398