کمترین: 
7310
بیشترین: 
8045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7635
زمان: 
5/20 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 مرداد 1397 , 7635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":7967},{"date":"1397/05/20 11:50","price":8045},{"date":"1397/05/20 12:10","price":7947},{"date":"1397/05/20 12:30","price":7870},{"date":"1397/05/20 13:00","price":7522},{"date":"1397/05/20 13:10","price":7310},{"date":"1397/05/20 13:20","price":7561},{"date":"1397/05/20 13:50","price":7426},{"date":"1397/05/20 14:00","price":7388},{"date":"1397/05/20 14:20","price":7369},{"date":"1397/05/20 14:30","price":7397},{"date":"1397/05/20 14:50","price":7340},{"date":"1397/05/20 15:00","price":7397},{"date":"1397/05/20 15:10","price":7439},{"date":"1397/05/20 15:20","price":7507},{"date":"1397/05/20 15:30","price":7546},{"date":"1397/05/20 15:50","price":7527},{"date":"1397/05/20 16:00","price":7609},{"date":"1397/05/20 16:20","price":7699},{"date":"1397/05/20 16:30","price":7595},{"date":"1397/05/20 17:00","price":7585},{"date":"1397/05/20 17:20","price":7561},{"date":"1397/05/20 17:30","price":7410},{"date":"1397/05/20 18:00","price":7424},{"date":"1397/05/20 18:20","price":7414},{"date":"1397/05/20 18:30","price":7407},{"date":"1397/05/20 18:50","price":7569},{"date":"1397/05/20 19:00","price":7608},{"date":"1397/05/20 19:20","price":7628},{"date":"1397/05/20 19:30","price":7648},{"date":"1397/05/20 19:50","price":7618},{"date":"1397/05/20 20:00","price":7608},{"date":"1397/05/20 20:20","price":7589},{"date":"1397/05/20 20:30","price":7631},{"date":"1397/05/20 20:50","price":7625},{"date":"1397/05/20 21:00","price":7586},{"date":"1397/05/20 21:20","price":7635}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398