کمترین: 
19
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/20 18:30
قیمت لیر سوریه امروز 20 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":21},{"date":"1397/05/20 11:50","price":20},{"date":"1397/05/20 12:10","price":21},{"date":"1397/05/20 12:30","price":20},{"date":"1397/05/20 13:00","price":19},{"date":"1397/05/20 15:30","price":20},{"date":"1397/05/20 17:30","price":19},{"date":"1397/05/20 18:30","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398