کمترین: 
1104
بیشترین: 
1199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1145
زمان: 
5/20 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 20 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1199},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1188},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1182},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1180},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1130},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1109},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1130},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1118},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1112},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1108},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1104},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1118},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1119},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1129},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1136},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1148},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1168},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1143},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1140},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1135},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1107},{"date":"1397/05/20 17:50","price":1117},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1121},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1113},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1140},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1147},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1151},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1144},{"date":"1397/05/20 19:30","price":1151},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1147},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1145},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1140},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1149},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1146},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1142},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1149},{"date":"1397/05/20 21:30","price":1145}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398