کمترین: 
10086
بیشترین: 
11128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10534
زمان: 
5/20 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 10534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":10991},{"date":"1397/05/20 11:50","price":11128},{"date":"1397/05/20 12:10","price":10964},{"date":"1397/05/20 12:30","price":10857},{"date":"1397/05/20 13:00","price":10378},{"date":"1397/05/20 13:10","price":10086},{"date":"1397/05/20 13:20","price":10431},{"date":"1397/05/20 13:50","price":10325},{"date":"1397/05/20 14:00","price":10166},{"date":"1397/05/20 14:30","price":10218},{"date":"1397/05/20 14:50","price":10126},{"date":"1397/05/20 15:00","price":10205},{"date":"1397/05/20 15:10","price":10264},{"date":"1397/05/20 15:20","price":10344},{"date":"1397/05/20 15:30","price":10410},{"date":"1397/05/20 15:50","price":10384},{"date":"1397/05/20 16:00","price":10445},{"date":"1397/05/20 16:20","price":10570},{"date":"1397/05/20 16:30","price":10518},{"date":"1397/05/20 16:50","price":10451},{"date":"1397/05/20 17:00","price":10465},{"date":"1397/05/20 17:20","price":10431},{"date":"1397/05/20 17:30","price":10222},{"date":"1397/05/20 18:00","price":10216},{"date":"1397/05/20 18:20","price":10255},{"date":"1397/05/20 18:30","price":10245},{"date":"1397/05/20 18:50","price":10442},{"date":"1397/05/20 19:00","price":10497},{"date":"1397/05/20 19:20","price":10524},{"date":"1397/05/20 19:50","price":10510},{"date":"1397/05/20 20:00","price":10497},{"date":"1397/05/20 20:20","price":10470},{"date":"1397/05/20 20:30","price":10466},{"date":"1397/05/20 20:50","price":10506},{"date":"1397/05/20 21:00","price":10451},{"date":"1397/05/20 21:20","price":10547},{"date":"1397/05/20 21:30","price":10534}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398