کمترین: 
6601
بیشترین: 
7264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6894
زمان: 
5/20 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 6894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":7193},{"date":"1397/05/20 11:50","price":7264},{"date":"1397/05/20 12:10","price":7176},{"date":"1397/05/20 12:30","price":7106},{"date":"1397/05/20 13:00","price":6792},{"date":"1397/05/20 13:10","price":6601},{"date":"1397/05/20 13:20","price":6827},{"date":"1397/05/20 13:50","price":6723},{"date":"1397/05/20 14:00","price":6653},{"date":"1397/05/20 14:30","price":6688},{"date":"1397/05/20 14:50","price":6627},{"date":"1397/05/20 15:00","price":6679},{"date":"1397/05/20 15:10","price":6717},{"date":"1397/05/20 15:20","price":6778},{"date":"1397/05/20 15:30","price":6813},{"date":"1397/05/20 15:50","price":6796},{"date":"1397/05/20 16:00","price":6870},{"date":"1397/05/20 16:20","price":6952},{"date":"1397/05/20 16:30","price":6857},{"date":"1397/05/20 17:00","price":6849},{"date":"1397/05/20 17:20","price":6819},{"date":"1397/05/20 17:30","price":6690},{"date":"1397/05/20 18:00","price":6686},{"date":"1397/05/20 18:20","price":6694},{"date":"1397/05/20 18:30","price":6688},{"date":"1397/05/20 18:50","price":6834},{"date":"1397/05/20 19:00","price":6870},{"date":"1397/05/20 19:20","price":6888},{"date":"1397/05/20 19:30","price":6905},{"date":"1397/05/20 19:50","price":6878},{"date":"1397/05/20 20:00","price":6870},{"date":"1397/05/20 20:20","price":6852},{"date":"1397/05/20 20:30","price":6885},{"date":"1397/05/20 20:50","price":6876},{"date":"1397/05/20 21:00","price":6849},{"date":"1397/05/20 21:20","price":6894}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398