کمترین: 
7323
بیشترین: 
8080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7649
زمان: 
5/20 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 مرداد 1397 , 7649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":7981},{"date":"1397/05/20 11:50","price":8080},{"date":"1397/05/20 12:10","price":7961},{"date":"1397/05/20 12:30","price":7884},{"date":"1397/05/20 13:00","price":7536},{"date":"1397/05/20 13:10","price":7323},{"date":"1397/05/20 13:20","price":7575},{"date":"1397/05/20 13:50","price":7497},{"date":"1397/05/20 14:00","price":7382},{"date":"1397/05/20 14:30","price":7420},{"date":"1397/05/20 14:50","price":7353},{"date":"1397/05/20 15:00","price":7410},{"date":"1397/05/20 15:10","price":7453},{"date":"1397/05/20 15:20","price":7511},{"date":"1397/05/20 15:30","price":7559},{"date":"1397/05/20 15:50","price":7540},{"date":"1397/05/20 16:00","price":7585},{"date":"1397/05/20 16:20","price":7675},{"date":"1397/05/20 16:30","price":7637},{"date":"1397/05/20 16:50","price":7589},{"date":"1397/05/20 17:00","price":7599},{"date":"1397/05/20 17:20","price":7575},{"date":"1397/05/20 17:30","price":7423},{"date":"1397/05/20 18:00","price":7418},{"date":"1397/05/20 18:20","price":7446},{"date":"1397/05/20 18:30","price":7440},{"date":"1397/05/20 18:50","price":7583},{"date":"1397/05/20 19:00","price":7622},{"date":"1397/05/20 19:20","price":7642},{"date":"1397/05/20 19:50","price":7622},{"date":"1397/05/20 20:20","price":7602},{"date":"1397/05/20 20:30","price":7599},{"date":"1397/05/20 20:50","price":7629},{"date":"1397/05/20 21:00","price":7589},{"date":"1397/05/20 21:20","price":7658},{"date":"1397/05/20 21:30","price":7649}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398