کمترین: 
7641
بیشترین: 
8430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7980
زمان: 
5/20 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 مرداد 1397 , 7980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":8327},{"date":"1397/05/20 11:50","price":8430},{"date":"1397/05/20 12:10","price":8306},{"date":"1397/05/20 12:30","price":8225},{"date":"1397/05/20 13:00","price":7862},{"date":"1397/05/20 13:10","price":7641},{"date":"1397/05/20 13:20","price":7903},{"date":"1397/05/20 13:50","price":7822},{"date":"1397/05/20 14:00","price":7702},{"date":"1397/05/20 14:30","price":7741},{"date":"1397/05/20 14:50","price":7671},{"date":"1397/05/20 15:00","price":7731},{"date":"1397/05/20 15:10","price":7775},{"date":"1397/05/20 15:20","price":7836},{"date":"1397/05/20 15:30","price":7887},{"date":"1397/05/20 15:50","price":7867},{"date":"1397/05/20 16:00","price":7913},{"date":"1397/05/20 16:20","price":8008},{"date":"1397/05/20 16:30","price":7968},{"date":"1397/05/20 16:50","price":7918},{"date":"1397/05/20 17:00","price":7928},{"date":"1397/05/20 17:20","price":7903},{"date":"1397/05/20 17:30","price":7744},{"date":"1397/05/20 18:00","price":7740},{"date":"1397/05/20 18:20","price":7769},{"date":"1397/05/20 18:30","price":7762},{"date":"1397/05/20 18:50","price":7911},{"date":"1397/05/20 19:00","price":7952},{"date":"1397/05/20 19:20","price":7973},{"date":"1397/05/20 19:50","price":7962},{"date":"1397/05/20 20:00","price":7952},{"date":"1397/05/20 20:20","price":7931},{"date":"1397/05/20 20:30","price":7928},{"date":"1397/05/20 20:50","price":7959},{"date":"1397/05/20 21:00","price":7918},{"date":"1397/05/20 21:20","price":7990},{"date":"1397/05/20 21:30","price":7980}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398