کمترین: 
129013
بیشترین: 
130862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129013.0
زمان: 
5/20 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 20 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 129013.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":130862.0},{"date":"1397/05/20 13:30","price":129013.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398