کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
5/20 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398