کمترین: 
62
بیشترین: 
62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62
زمان: 
5/20 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":62}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398