کمترین: 
12609.4
بیشترین: 
12609.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12609.4
زمان: 
5/20 09:20
قیمت بات تایلند امروز 20 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 12609.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":12609.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398