کمترین: 
3058.1
بیشترین: 
3058.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3058.1
زمان: 
5/20 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 مرداد 1397 , 3058.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":3058.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398