کمترین: 
3381
بیشترین: 
3381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3381
زمان: 
5/20 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 3381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":3381}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398